Hoidamme yritysten, yhdistysten sekä kiinteistö- ja asunto-osakeyhtiöiden kirjanpitoja.

Tallennamme tositteet kuukausittain, näin ollen saadaan asiakkaalle mahdollisimman nopeasti kirjanpidon kautta tuleva informaatio. Tämän vuoksi tositteet ja tiliotteet tuodaan kirjanpitäjälle aina kuukauden alussa edellisestä kuukaudesta.

Seuraamme veroennakoiden riittävyyttä tilikauden aikana, näin saamme mahdollisimman oikeat ja riittävät tiedot verojen määristä. Ei makseta turhan isoja ennakoita, eikä taas toisaalta liian pieniä. Yrittäjä ei varmaankaan halua ikäviä yllätyksiä lisäverojen muodossa.

Tilinpäätös laaditaan ja lasketaan lopulliset verot kyseiselle tilikaudelle.

Yrittäjän kanssa käydään läpi tilinpäätöstä ja suunnitellaan samalla seuraavaa tilikautta, mitä olisi parannettavaa tai muutettavaa.

Kirjanpitäjät haluavat muistuttaa, että ostoista otetaan aina kuitti kirjanpitoon.

Muistilista